W klinice stomatologicznej SOBOTA House of Dentistry wykonuje zabiegi z zakresu ortodoncji. Specjalizuje się w leczeniu ortodontycznym bez usuwania zębów nawet najtrudniejszych przypadków. Uważana jest za jedną z najlepszych ortodontów w całej Polsce ze względu na holistyczne podejście do pacjenta – wyróżnia się leczeniem ortodontycznym z uwzględnieniem analizy okluzji. Często leczy pacjentów nie tylko z Poznania, ale także z całej Polski. W swojej pracy ceni sobie indywidualne podejście do każdego Pacjenta, leczenie interdyscyplinarne, a także stomatologię minimalnie inwazyjną

Edukacja:
Ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Jest absolwentką licznych kursów z  obszaru ortodoncji, okluzji, DSD, pracy z mikroskopem, protetyki oraz periodontologii.
Dopełnieniem jej wiedzy są liczne konferencje w Polsce i zagranicą.

Zainteresowania:
Zainteresowania poza zawodowe doskonale wpisują się w jej holistyczne podejście do zdrowia. Jest to m.in kuchnia makrobiotyczna.

Stanowisko:

Ortodonta

Ważniejsze ukończone kursy:

 • „Protetyka i endodoncja”
 • „Uzupełnienia pełnoceramiczne korony i mosty”
 • „Wkłady/nakłady z materiału złożonego modelowane techniką bezpośrednią”
 • „Błędy w planowaniu i wykonywaniu uzupełnień pełnoceramicznych”
 • „Nowoczesne koncepcje odbudowy protetycznej na implantach: okluzja – funkcja – estetyka”
 • „Terapia resekcyjna”
 • „Odbudowy porcelanowe w odcinku przednim – przewidywalna estetyka i trwałość”
 • „Implanty – Innowacje w praktyce klinicznej”
 • „Podstawy chirurgii periodontologicznej oraz mikrochirurgii”
 • „Innowacyjne metody preparacji pod korony i mosty (uzupełnienia pełnoceramiczne, cyrkonowe i z metalu”
 • „Standardy nowoczesnej stomatologii”
 • „Plastyczna chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa”
 • „Współczesna endodoncja – leczenie jednowizytowe”
 • „Interdyscyplinarne zarządzanie problemami estetycznymi i czynnościowymi u pacjentów z chorobami przyzębia”
 • „Licówki porcelanowe”
 • „Proste rozwiązania estetyczne w ekstremalnych sytuacjach klinicznych”
 • „Stomatologia w 4D”
 • „Metody odbudowy zębów i prawidłowej okluzji z wykorzystaniem BPR (Bonded Porcelain Restoration)
 • East European Congress of Dental Implantation
 • „Chirurgia plastyczna tkanek miękkich w obszarze estetycznym jamy ustnej”
 • „Kurs medyczny PASE (Polska Akademia Stomatologii Estetycznej)”
 • „Protetyka, endodoncja, estetyka”
 • Niechirurgiczne zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantów w strefie estetycznej”
 • „Onlay kompozytowy. Technika anatomicznych rekonstrukcji zniszczonych koron zębów bocznych”
 • „Od mikro do makro w kształtowaniu optymalnej okluzji”
 • „Digital Smile Design – Cyfrowe Projektowanie Uśmiechu”
 • „Okluzja w diagnostyce i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia”
 • „Introduction to new rotary instruments: iRaCe, BioRaCe, D-RaCe”
 • „Funkcjonalna okluzja. Od stawu skroniowo-żuchwowego do projektowania uśmiechu”
 • „Weekend naukowy PASE (Polska Akademia Stomatologii Estetycznej”
 • „Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych Coordinated Arch Development® Łuk podniebny – wszechstronny aparat ortodontyczny, dystalizator GMD, płyta Nance”
 • „Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych Coordinated Arch Development® Lip Bumper – niedoceniany, genialny aparat ortodontyczny”