implantolog-stomatolog-krzysztof-makuch-wczepia-najlepsze-implanty-zebowe-na-swiecie-w-klinice-stomatologicznej-w-poznaniu

Doktor nauk medycznych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu.
W 2011 obrona doktoratu z tematyki implantologicznej.
Autor wielu publikacji i wystąpień naukowych.
Pogłębia wiedzę na licznych szkoleniach i kongresach specjalistycznych krajowych i zagranicznych.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego,
certyfikat umiejętności implantologicznej Fellowship PSI,DGOI, ICOI.
Specjalizuje się w leczeniu implantologicznym, chirurgii i protetyce w tym protetyce na implantach.

Ważniejsze ukończone kursy:

  • 32. Weltkongress ICOI
  • „Zaawansowane szkolenie implantologiczne na preparatach ludzkich” – Straumann
  • „Praktyczne zasady stosowania fibryny bogatopłytkowej w zabiegach regeneracji tkanek miękkich i twardych”
  • „Niepowodzenia estetyczne w kształtowaniu tkanek miękkich wokół implantu: zapobieganie i leczenie”